Szanowni Państwo,
Przedstawiamy Państwu Raport Roczny Grupy Kapitałowej TESGAS za 2020 rok.
Publikując raport za rok 2019, przewidywaliśmy, że wchodzimy w trudny okres,
inny od poprzednich. I tak faktycznie było. Postępująca pandemia dokonała rewolucyjnych
zmian zarówno na płaszczyźnie biznesowej jak i prywatnej. W krótkim czasie i na wielu
obszarach musieliśmy wypracować takie działania, które zabezpieczą zdrowie pracowników
oraz ich najbliższych, przy jednoczesnym kontunuowaniu działalności biznesowej.
Ponad 12 minionych, pandemicznych miesięcy spowodowało, że pierwszy raz od wielu lat,
polska gospodarka odnotowała spadek PKB. Po dynamicznych wzrostach notowanych
w ostatnich latach, trudno było przewidzieć taką sytuację.
Mimo to, dla Grupy, którą zarządzam, rok 2020 należy uznać za udany. Przez liczne
ograniczenia na budowach nie zdołaliśmy podtrzymać wzrostu przychodów w segmencie
gazu. Jednakże ważniejszym celem dla mnie był wzrost rentowności sprzedaży. Przy niższych
przychodach poprawiliśmy zyskowność segmentu o ponad 50%. Pozwoliło to nam poprawić
wynik finansowy Spółki TESGAS do kwoty blisko 4 mln zł.
Z zadowoleniem spoglądam na coroczną poprawę wyników w segmencie OZE. Dynamicznie
rosnąca sprzedaż i wzrost wyników pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość.
W minionym roku segment ten wypracował w Grupie wynik operacyjny na poziomie ponad
3 mln zł. Łącznie Grupa w 2020 roku zarobiła ponad 6,6 mln zł. Z uznaniem patrna efekty
pracy, jakie udało się osiągnąć moim pracownikom w tak trudnym czasie. Wyniki finansowe
nie pokazują ogromnego nakładu pracy jaki poświęciliśmy w celu zapewnienia ciągłości
funkcjonowania w każdej spółce Grupy. Za ten trud dziękuję moim WSPÓŁPRACOWNIKOM.
A co przed nami?
Prowadzenie biznesu w rzeczywistości pandemii będzie nam nadal towarzyszyć.
Zdążyliśmy się już nauczyć pracy w zaostrzonym rygorze. Przed nami liczne wyzwania,
do których się przygotowujemy. Posiadany portfel zamówień pozwala nam z optymizmem
patrzeć w przyszłość. Niedługo zaczynamy realizację największego w historii TESGAS
kontraktu na budowę gazociągu DN300 o długości prawie 34 km relacji Lubienia Masłów
oraz Mójcza Kielce, o wartości blisko 54 mln zł. Będziemy kontynuować współpracę
Tesgasu ze spółką Stal Warsztat w zakresie prefabrykacji obiektów gazowych.
Dotychczasowa kooperacja zwiększyła efektywność segmentu usług dla gazownictwa
oraz zrekompensowała covidowe ograniczenie zleceń napływających do spółki Stal Warsztat
z innych dziedzin przemysłu.
Sprzyjające otoczenie rynkowe i ramy rozwoju polskiej energetyki zawarte w PEP 2040
skłaniają nas do intensyfikacji działalności w zakresie segmentu OZE. Dążymy do
stopniowego zwiększania udziału OZE w przychodach Grupy. W najbliższych latach naszym
celem jest zrównoważenie przychodów w ramach segmentów usług dla gazownictwa
oraz OZE.
W 2020 roku kierowana przeze mnie Spółka obchodziła 20-lecie działalności.
W tym czasie udało nam się zbudować solidną i rzetelną firmę. Spoglądając za siebie
wspominamy sukcesy a zarazem liczne niepowodzenia, z których czerpiemy doświadczenia
na przyszłość.
Nie byłoby Spółki TESGAS bez pracowników, bez załogi która buduje kulturę naszej firmy.
Dziękuję każdemu z osobna za czas i trud włożony w codzienną pracę. Osiągnięte w ostatnim
roku efekty pozwalają nam planować kolejne wyzwania.
Dziękuję również pracownikom spółek zależnych i ich zarządom za dążenie do rozwoju Grupy
TESGAS. Słowa podziękowania kieruję również do Rady Nadzorczej za doradztwo
i wskazywanie potencjalnych kierunków rozwoju.
Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego TESGAS S.A. i Grupy Kapitałowej TESGAS
za rok 2020.
Z wyrazami szacunku
Włodzimierz Kocik
Prezes Zarządu TESGAS S.A.