Drodzy Akcjonariusze,
Za nami kolejny rok cechujący się wieloma zmiennymi warunkami zarówno na aszczyźnie
gospodarczej jak i geopolitycznej. To one w znaczny sposób implikowały działalność wielu
polskich przedsiębiorstw.
Oczekiwaliśmy, że po dwóch latach pandemicznych ograniczeń, rok 2022 będzie powrotem do
względnej normalności. W lutym, po najeździe Rosji na Ukrainę wiedzieliśmy już, że
niestabilność i nieprzewidywalność będzie nam również towarzyszyć w kolejnym roku.
W 2022 roku w obszarze gospodarczym zmagaliśmy się z nagłym wzrostem cen surowców,
wysoką inflacją, podwyżką stóp procentowych czy przerwaniem łańcuchów dostaw. Czynniki
te sprawiły, że efekty końcowe naszej pracy były słabsze aniżeli w roku wcześniejszym. Mimo
to ważnym osiągnięciem w ubiegłym roku był dla nas wzrost przychodów Grupy. Dzięki
zaangażowaniu naszych pracowników wypracowaliśmy przychody w łącznej wysokości 128
mln zł. To nasz najlepszy wynik w ostatnich latach i wzrost o ponad 13% w stosunku do 2021
roku. Największy udział przychodów osiągnęliśmy w segmencie usług dla gazownictwa, który
odpowiada za ponad 70% przychodów. W segmencie obróbki metali podwoiliśmy przychody
dzięki konsekwentnie poszerzanemu zakresowi świadczonych usług i pozyskaniu nowych
klientów. W segmencie OZE odnotowaliśmy spadek sprzedaży o blisko 10%.
Dynamicznie rosnące ceny materiałów, wzrost wynagrodzeń, wzrost kosztów usług
podwykonawczych oraz wydłużające się okresy trwania kontraktów spowodowały, że w
zakresie segmentu usług dla gazownictwa odnotowaliśmy spadek zyskowności. Poprawa
wyniku segmentu obróbki metali możliwa była dzięki dynamicznie rosnącym przychodom.
Segment OZE osiągnął porównywalne wyniki jak w roku poprzednim. W ramach całej Grupy
wypracowaliśmy zysk netto w kwocie 2,8 mln zł. Jest on niższy o blisko 60% w stosunku do
bardzo udanego roku 2021.
Dobra sytuacja finansowa w 2022 roku pozwoliła nam podzielić się z akcjonariuszami
wypracowanymi zyskami, które zgodnie z podjętą uchwałą wyniosły 30 gr. dywidendy na
każdą akcję.
Przed nami kolejny rok intensywnej pracy, okres wielu wyzwań i niepewności. Rozpoczęliśmy
go z ponad 100 mln portfelem zleceń w segmencie usług dla gazownictwa. Liczymy na
pozyskanie kolejnych zleceń, które pozwolą na utrzymanie wysokich przychodów w tym
segmencie, choć otoczenie makro wydaje się niepewne i budowa portfela będzie trudniejsza
niż w latach poprzednich. Spowolnienie gospodarcze, wysoka inflacja, brak środków z
Krajowego Planu Odbudowy i ograniczenie inwestycji infrastrukturalnych zwiększyły walkę
konkurencyjną na rynku, co prowadzi do spadku zyskowności operacyjnej przedsiębiorstw.
W zakresie obróbki metali pracujemy nad dalszym zwiększaniem przychodów z obróbczych
usług wielkogabarytowych elementów. Liczymy, że dynamika sprzedaży zostanie utrzymana
w bieżącym roku. Planowane inwestycje mają na celu zwiększenie specjalizacji i
kompleksowości oferty spółki Stal Warsztat i pogłębienie współpracy z branżami automotive i
maszynową. Dostrzegamy możliwości trwałej poprawy efektywności naszej spółki zależnej i
większego jej udziału w generowanych przychodach Grupy.
Analizując obecną sytuację segment odnawialnych źródeł energii wydaje się najbardziej
perspektywiczny. Rynek fotowoltaiki po dużym rozkwicie wchodzi w fazę stabilizacji. Rynek
prosumencki oraz rynek klienta biznesowego ma nadal duży potencjał wzrostu. Podejmowane
działania w ramach spółki zależnej piTERN mają na celu wzrost przychodów i zyskowności tego
segmentu Grupy. Wykorzystując kompetencje piTERN planujemy w 2023 roku wybudować, o
oparciu o niedawno nabyty projekt, własną farmę fotowoltaiczną. Zmieniające się otoczenie
biznesowe, wprowadzane regulacje ESG i rosnąca świadomość ekologiczna, wskazuje, że
inwestycje w OZE będą bardzo istotnym elementem rozwoju przedsiębiorstw. My również
jako Grupa chcemy w tym rozwoju brać udział.
Jako Zarząd TESGAS S.A. dziękujemy wszystkim Akcjonariuszom, Pracownikom Grupy TESGAS
i Radzie Nadzorczej za wkład w rozwój organizacji. Wierzymy, że niniejsze sprawozdanie
będzie dla Państwa źródłem rzetelnej informacji o sytuacji naszej Grupy.
Zapraszam do lektury załączonego raportu rocznego i zapewniam, że dołożymy wszelkich
starań by skutecznie i konsekwentnie realizować naszą strategię dalszego rozwoju Grupy
Kapitałowej TESGAS.
Z wyrazami szacunku
Włodzimierz Kocik
Prezes Zarządu TESGAS S.A.
Dąbrowa, 28 kwietnia 2023 rok