Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Wydarzenia

 • Podpisanie zlecenia ze Spółką APRIVIA S.A.

  Podpisanie zlecenia ze Spółką APRIVIA S.A.

  2010-12-11

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Podwykonawca) informuje, iż w dniu 30 września 2010 roku, podpisał zlecenie, ze spółką APRIVIA S.A. (Wykonawca) będącą członkiem konsorcjum w składzie: - PBG S.A., - Hydrobudowa Polska S.A., - APRIVIA S.A., - SRB Civil Engineering Ltd, - John Sisk & Son Ltd na kompleksowe wykonanie przebudowy sieci gazowej w ramach inwestycji: p.n. „Budowa Autostrady A-1 Toruń - Stryków, Odcinek III: Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850”.

 • Podpisanie zlecenia ze Spółką APRIVIA S.A.

  Podpisanie zlecenia ze Spółką APRIVIA S.A.

  2010-12-11

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Podwykonawca) informuje, iż w dniu 30 września 2010 roku, podpisał zlecenie, ze spółką APRIVIA S.A. (Wykonawca) będącą członkiem konsorcjum w składzie: - ALPINIE BAU GmbH, - PBG S.A., - APRIVIA S.A., - Hydrobudowa Polska S.A., na kompleksowe wykonanie przebudowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia w ramach kontraktu: p.n. „Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Kaczkowo - Korzeńsko, Obwodnica Bojanowa i Rawicza”.

 • Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Inżynierskim Ćwiertnia.

  Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Inżynierskim Ćwiertnia.

  2010-12-11

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) powziął informację o otrzymaniu, w dniu 22 października 2010 roku, podpisanej umowy pomiędzy Konsorcjum (Wykonawca)w składzie: 1) TESGAS S.A. z siedziba w Dąbrowie - Lider konsorcjum, 2) Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. - Członek Konsorcjum a PBG S.A. (PBG) z siedzibą w Wysogotowie, na wykonanie rurociągów oraz konstrukcji stalowych estakad wraz z nałożeniem powłok malarskich oraz wykonaniem fundamentów pod konstrukcję na terenie budowanego Ośrodka Centralnego Kopalni Gazu Lubiatów - Międzychód - Grotów.

 • Podpisanie umowy z Przedsiebiorstwem Inżynierskim Ćwiertnia na wykonanie instalacji przeciwpożarowej.

  Podpisanie umowy z Przedsiebiorstwem Inżynierskim Ćwiertnia na wykonanie instalacji przeciwpożarowej.

  2010-12-11

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 25 października 2010 roku podpisał umowę pomiędzy Konsorcjum (Wykonawca) w składzie: 1) TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie - Lider Konsorcjum, 2) Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - Członek Konsorcjum a spółką PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie (PBG), której przedmiotem jest wykonanie instalacji przeciwpożarowej wraz z dostawą materiałów na terenie budowanego Ośrodka Centralnego Kopalni Gazu Lubiatów - Międzychód - Grotów.

 • Podpisanie zlecenia ze spółką APRIVIA S.A.

  Podpisanie zlecenia ze spółką APRIVIA S.A.

  2010-10-02

  W dniu 30 września 2010 roku Zarząd TESGAS S.A., podpisał zlecenie, ze spółką APRIVIA S.A. (Wykonawca) będącą członkiem konsorcjum w składzie: · PBG S.A., · Hydrobudowa Polska S.A., · APRIVIA S.A., · SRB Civil Engineering Ltd, · John Sisk & Son Ltd na kompleksowe wykonanie przebudowy sieci gazowej w ramach kontraktu: p.n. „Budowa Autostrady A-1 Toruń - Stryków, Odcinek I: Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion - Brzezie od km 163+300 do km 186+366”.

 • Zawarcie znaczących umów, nabycie aktywów o znacznej wartości.

  Zawarcie znaczących umów, nabycie aktywów o znacznej wartości.

  2010-08-13

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że dnia 13 sierpnia 2010 roku pomiędzy TESGAS S.A. („Emitent”, „Inwestor”) a panem Piotrem Ćwiertnią oraz LABOCUS Ltd., spółką z siedzibą na Cyprze, pod adresem Mykinon,12, Flat/Office 22, P.C. 1065 Nicosia, Cypr, zarejestrowaną na Cyprze pod numerem HE 266690 („Labocus”) została zawarta umowa sprzedaży udziałów („Umowa Przyrzeczona”).

 • 2010-08-13

  The Management Board of TESGAS S.A. inform that on August, 13th 2010 Tesgas S.A. ("The Issuer”), Mr Piotr Ćwiertnia and LABOCUS Ltd., the company with its registered seat in Cyprus, Mykinon,12, Flat/Office 22, P.C. 1065 Nicosia, Cyprus, registered in Cyprus under the number HE 266690 ("Labocus”) concluded a contract of purchase of shares ("The Definite Contract”).

 • DEBIUT TESGAS S.A. na GPW

  DEBIUT TESGAS S.A. na GPW

  2010-07-22

  Dnia 21 lipca 2010r. TESGAS S.A. zadebiutował na głównym parkiecie GPW. Wcześniej notowany był na Rynku NewConnect. Na otwarciu PDA kosztowały 14,50, tyle samo, ile w ofercie publicznej. Ostatecznie kurs akcji wzrósł o 1,0 proc., a PDA o 2,1 proc. Z emisji 4 mln akcji TESGAS pozyskał 54,5 mln zł netto. 30 mln zł wyda na zakup 80 proc. Udziałów Przedsiębiorstwa Inżynierskiego Ćwiertnia. Resztę przeznaczy na zwiększenie kapitału obrotowego oraz kolejne przejęcia.

 • FIRMA TESGAS S.A. ZAKWALIFIKOWANA DO GRONA GAZEL BIZNESU.

  FIRMA TESGAS S.A. ZAKWALIFIKOWANA DO GRONA GAZEL BIZNESU.

  2009-10-12

  Firma TESGAS S.A. uhonorowana została przez redakcję Pulsu Biznesu prestiżową nagrodą - Gazela Biznesu 2009. Wyróżnienia otrzymują dynamicznie rozwijające się spółki krajowe, które osiągają dobre wyniki finansowe i są rzetelnym partnerem w biznesie

 • DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT

  DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT

  2009-07-08

  W dniu 8 lipca 2009r. na rynku NewConnect zadebiutowała Spółka TESGAS S.A.

 1 2 3 4 5 6