Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Zarząd

                Włodzimierz Kocik - Prezes Zarządu

Posiada ponad szesnastoletnie doświadczenie w sektorze gazownictwa. Od 1994 roku pracował w spółce PIECOBIOGAZ, początkowo na stanowisku kierownika działu handlowego, później dyrektora ds. handlowych. W latach 1998-2004 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu w spółce GAZTECH LOGISTIC Sp. z o.o., po zmianie nazwy ATG Sp. z o.o. Od 2004 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki TESGAS.

Włodzimierz Kocik posiada wykształcenie średnie techniczne, ukończył Technikum Mechaniczne
w Poznaniu, specjalność technolog maszyn.
 

 

 

 

               Piotr Majewski - Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej na kierunku elektrotechnika. Uzyskał tytuł menadżera na Akademii Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu, następnie ukończył studia podyplomowe: „Strategia i planowanie biznesu” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz „Górnictwo Otworowe Złóż Węglowodorów” na Akademii Górniczo-Hutniczej wydział Wiertnictwa Nafty I Gazu.

Członek Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNIG) oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w sektorze gazownictwa. Ze spółką TESGAS związany jest od 2000 roku kolejno jako Kierownik Biura Zarządu, Dyrektor Zarządu i Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. Od 2002 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.
 

 

 

               Marzenna Kocik - Członek Zarządu                 

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na Wydziale Ekonomiki Produkcji i Obrotu.

Pracę zawodową podjęła w roku 1984 i do 1993 roku pracowała na samodzielnych stanowiskach w pionach ekonomicznych w różnych firmach produkcyjnych i handlowych w Poznaniu. W latach 1993 - 1995 była zatrudniona na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach w Narodowym Banku Polskim w Poznaniu i Poznańskim Oddziale Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A., a w następnych latach do lipca 2004 roku w Urzędzie Miasta Poznań.

Posiada ponad sześcioletnie doświadczenie w sektorze gazownictwa. Ze Spółką TESGAS związana jest od 2004 roku. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu TESGAS S.A.
 

 


 

Procentowy udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie Spółki TESGAS S.A.

Wyszczególnienie

2016 2015 2014 2013

Mężczyźni

66,7% 66,7% 66,7% 66,7%

Kobiety

33,3% 33,3% 33,3% 33,3%