Walne zgromadzenie

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 lipca 2020.

 

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 21.07.2020r.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A.

Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ TESGAS SA

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS w 2019 roku 

Sprawozdanie finansowe TESGAS S.A. za rok 2019

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe GK TESGAS za rok 2019

Sprawozdanie Zarządu TESGAS SA i GK TESGAS za rok 2019

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdania

Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w TESGAS S.A.

Polityka wynagrodzeń 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2019.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 26.06.2019r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2018.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 26.06.2018r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 29.06.2017r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2016.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 31.05.2016r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2015.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 22.06.2015r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 czerwca 2014.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 10.06.2014r. 

  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2013.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 24.06.2013r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2012.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 29.06.2012r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2011.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 20.06.2011r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2010.

Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 11 czerwca 2010 roku.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w  dniu 18  stycznia 2010.

Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.01.2010r.