Dane teleadresowe

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP: 777-25-27-260

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

e-mail: tesgas@tesgas.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (62-070),  ul. Batorowska 9; 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane przez Panią/Pana pytania, to jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z nawiązywaniem relacji handlowych i gospodarczych, udzielaniem odpowiedzi na zapytania ofertowe lub marketingiem bezpośrednim (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;

pełen obowiązek informacyjny znajduje się tutaj

 

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

52°24’19.39’’ N
16°44’28.73’’ E