Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Wykonawstwo

 • Kompleksowa realizacja inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego,
 • Budowa i remonty sieci gazowych wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia,
 • Budowa i remonty stacji i kotłowni gazowych,
 • Budowa i remonty obiektów związanych z wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej.
 • Budowa stacji gazu:
  • LNG
  • LPG
  • CNG
 • Budowa systemów mikrokogeneracji
 • Wytwarzanie zbiorników ciśnieniowych