Akcjonariat

 

Aktualna struktura akcjonariatu TESGAS S.A. (według akcji)

 • Włodzimierz Kocik - 32,88%
 • Marzenna Kocik – 7,73%
 • Piotr Majewski - 4,59%
 • NATIONALE NEDERLANDEN PTE S.A. (dawniej ING PTE) - 11,01%
 • VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 - 10,2%
 • PKO OFE S.A. - 8,73%
 • Pozostali akcjonariusze - 24,85%

 

Aktualna struktura akcjonariatu TESGAS S.A. (według głosów)

 • Włodzimierz Kocik - 45,30%
 • Marzenna Kocik - 10,38%
 • Piotr Majewski - 6,28%
 • NATIONALE NEDERLANDEN PTE S.A. (dawniej ING PTE) - 7,65%
 • VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 - 7,08%
 • PKO OFE S.A. - 6,06%
 • Pozostali akcjonariusze - 17,25%

 

 

akcje TESGAS S.A. ilość akcji rodzaj akcji ilość głosów ilość akcji w obrocie
seria A 5 000 000 uprzywilejowane co do głosu 10 000 000 0
seria B 750 000 zwykłe 750 000 750 000
seria C 300 000 zwykłe 300 000 300 000
seria D 1 300 000 zwykłe 1 300 000 1 300 000
seria E 4 000 000 zwykłe 4 000 000 4 000 000
suma: kapitał, głosy 11 350 000   16 350 000 6 350 000

Dodatkowe informacje: