Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Eksploatacja

  • Eksploatacja stacji gazowych średniego i wysokiego ciśnienia
  • Eksploatacja gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia
  • Eksploatacja innych obiektów gazowych (np. instalacje LNG, kotłownie gazowe, przemysłowe instalacje gazowe, itp.)
  • Usuwanie awarii obiektów gazowych przez 24h na dobę