Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Dotacje otrzymane

TESGAS S.A. otrzymała dotacje w ramach następujących programów:

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Oś priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Poddziałanie 3.3.2: Wsparcie dla MSP:

 

Tytuł projektu

Przygotowanie analiz i dokumentacji niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego przez TESGAS S.A.

Termin realizacji

01.01.2010-30.06.2010

Zakres inwestycji

Celem projektu jest pozyskanie inwestora zewnetrznego o charakterze udziałowym. Inwestycja obejmuje zakup specjalistycznych usług prawnych, audytorskich oraz finansowych i kapitałowych.

Kwota dotacji

50% kosztów kwalifikowanych

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I: Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP, Schemat I: Projekty inwestycyjne:

 

Tytuł projektu Wdrożenie innowacyjnych technologii oraz nowych usług poprzez zakup chromatografów wraz ze specjalistycznym  oprogramowaniem w TESGAS S.A.

Termin realizacji

01.09.2009-31.12.2009

Zakres inwestycji

Projekt ma na celu uruchomienie nowego procesu technologicznego polegającego na badaniu stężenia tetrahydrotiofenu (THT) w gazie ziemnym poprzez:
a) zakup i uruchomienie 2 szt. chromatografów gazowych. Chromatograf gazowy jest to urządzanie pomiarowe składające się z układu nastrzykowego, termostatowanego pieca, kolumny chromatograficznej, detektora i rejestratora. Chromatograf gazowy służy do rozdzielania związków chemicznych na specjalnej kolumnie, a następnie selektywne określenie ich stężenia przy pomocy specjalnego detektora. W wyniku pomiaru chromatografem gazowym otrzymuje się specjalny wykres chromatogram z którego wyczytać można jakie konkretnie związki znajdują się w mieszaninie oraz określić ich dokładne stężenie.
b) zakup specjalistycznego oprogramowania (2 szt.) do sterowania chromatografem gazowym, które umożliwi kompleksowe gromadzenie i opracowywanie analiz uzyskanych wyników. Oprogramowanie służy
do tego, by dane z chromatografów mogły być archiwizowane i wyświetlane na wiele sposób, zależnie od wybranej opcji. Ponadto dane mogą być eksportowane w formatach kompatybilnych z większością aplikacji Windows.

Kwota dotacji

50% kosztów kwalifikowanych

Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo:

 

Tytuł projektu Wdrożenie wymagań norm ISO 14001 i PN N 18001 oraz ich integracja z funkcjonującym w firmie TESGAS systemem ISO 9001

Termin realizacji

01.09.2006-30.04.2007

Zakres inwestycji

Przeprowadzenie wszelkich działań niezbędnych do przygotowania organizacji do spełnienia wymagań związanych z planowanymi do wprowadzenia normami zarządzania jakością i ich integracji, a w konsekwencji uzyskania pozytywnego wyniku audytu certyfikującego oraz uzyskania Certyfikatu Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Kwota dotacji

44% kosztów kwalifikowanych

Tytuł projektu Wdrożenie technologii informatycznej jako metoda zwiększenia konkurencyjności TESGAS Sp. z o.o.

Termin realizacji

01.07.2006-28.02.2007

Zakres inwestycji

Zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia i bezpośrednim wdrożeniem informatycznego systemu do budżetowania, controllingu i wielowymiarowych analiz EURECA produkcji wrocławskiej firmy Controlling Systems Sp. z o.o.

Kwota dotacji

50% kosztów kwalifikowanych

Program Phare 2003 - Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Fundusz Dotacji Inwestycyjnych:

Tytuł projektu Zakup maszyn i urządzeń dla TESGAS Sp. z o.o.

Termin realizacji

01.08.2006-31.08.2006

Zakres inwestycji

Zakup maszyn i urządzeń:

  • ukosowarka
  • minikoparka
  • urządzenie do hermetycznego nawiercania rur
  • wyciągi spawalnicze
  • agregaty prądotwórczo-spawalnicze
  • ubijak

Kwota dotacji

48,27% kosztów kwalifikowanych