Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Oferty prac

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

 

 

Inżynier  Budowy

 

Główne miejsce pracy:  Biuro budowy- Nowy Tomyśl/Grodzisk Wlkp

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe - ukończone  wyższe studia zawodowe na kierunku inżynieria środowiska  lub pokrewne uprawniające do nadania uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

Wymagania:

·        Umiejętność czytania dokumentacji projektowej

·        Obsługa programów: AUTOCAD, MS Office

·        Dobra organizacja czasu pracy, samodzielność

·        Komunikatywna znajomość języka angielskiego

·        Dyspozycyjność, gotowość do częstych delegacji

·        Prawo jazdy kat. B

·        Umiejętność pracy w zespole

·        Mile widziane znajomość branży gazowniczej

Opis stanowiska pracy:    

1.      Praca w biurze oraz praca w terenie;

2.      Załatwianie spraw formalno-prawnych związanych z  inwestycją;

3.      Tworzenie harmonogramów prac oraz ich raportowanie;

4.      Koordynacja prac podwykonawców, udział w odbiorach technicznych z podwykonawcami oraz Inwestorem;

5.      Sporządzanie dokumentacji powykonawczej

 

Oferujemy:

·        dobre i przyjazne warunki pracy, umowę o pracę

·        samodzielność w działaniu

·        pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

·        możliwość zdobycia praktycznych umiejętności oraz uprawnień, szkoleń, rozwoju osobistego

·        doświadczenie i praktykę do zdobycia uprawnień budowlanych

·        Opiekę medyczną, kartę BENEFIT , ubezpieczenie grupowe – na preferencyjnych zasadach

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego  na adres mailowy: rekrutacja@tesgas.pl

 

 

Operator koparki  klasa III

 

Główne miejsce pracy:  Kielce

Wymagania niezbędne:

Uprawnienia operatora koparek klasy III

Wymagania:

·          doświadczenie w pracy na maszynach budowlanych;

·          umiejętność pracy zespołowej

·          dobra organizacja czasu pracy, samodzielność

·          dyspozycyjność

·          prawo jazdy kat. B

·          mile widziane doświadczenie przy budowie gazociągów.

Uprawnienia operatora koparek klasy I będą dodatkowym atutem

Lokalizacja miejsca pracy

1.      Praca na terenie budowy (obecnie Kielce i okolice)

 

Oferujemy:

·        dobre i przyjazne warunki pracy, umowę o pracę

·        pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

·        możliwość zdobycia praktycznych umiejętności oraz uprawnień, szkoleń, rozwoju osobistego

·        doświadczenie i praktykę do zdobycia uprawnień budowlanych

·        Opiekę medyczną, kartę BENEFIT , ubezpieczenie grupowe – na preferencyjnych zasadach

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego  na adres mailowy: rekrutacja@tesgas.pl

 

Spawacz – Monter

 

Miejsce pracy:  Dąbrowa gmina Dopiewo i teren Polski

Wymagania niezbędne:

Uprawnienia spawacza w metodzie TIG 141

Wymagania:

·          doświadczenie

·          umiejętność pracy zespołowej

·          dyspozycyjność

·          mile widziane doświadczenie przy budowie gazociągów.

Lokalizacja miejsca pracy

1.      Praca w siedzibie firmy i na terenie budów prowadzonych w kraju

 

Oferujemy:

·        dobre i przyjazne warunki pracy, umowę o pracę

·        pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

·        możliwość zdobycia praktycznych umiejętności oraz uprawnień, szkoleń, rozwoju osobistego

·        doświadczenie i praktykę do zdobycia uprawnień budowlanych

·        Opiekę medyczną, kartę BENEFIT , ubezpieczenie grupowe – na preferencyjnych zasadach

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego  na adres mailowy: rekrutacja@tesgas.pl

 

Spawacz – Monter

 

Obecne  miejsce pracy:  Kielce

Wymagania niezbędne:

Uprawnienia spawacza w metodzie TIG 141

Wymagania:

·          doświadczenie

·          umiejętność pracy zespołowej

·          dyspozycyjność

·          mile widziane doświadczenie przy budowie gazociągów.

Lokalizacja miejsca pracy

1.      Praca na terenie budowy (obecnie Kielce i okolice)

 

Oferujemy:

·        dobre i przyjazne warunki pracy, umowę o pracę

·        pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

·        możliwość zdobycia praktycznych umiejętności oraz uprawnień, szkoleń, rozwoju osobistego

·        doświadczenie i praktykę do zdobycia uprawnień budowlanych

·        Opiekę medyczną, kartę BENEFIT , ubezpieczenie grupowe – na preferencyjnych zasadach

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego  na adres mailowy: rekrutacja@tesgas.pl

 

 

Informacja dla osoby uczestniczącej w rekrutacji

Informujemy, że w związku z podaniem przez Panią/Pana danych osobowych celem wzięcia udziału w rekrutacji:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (62-070), ul. Batorowska 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca nr KRS: 0000296689, NIP: 7772527260 (dalej: Administrator), z którą możesz kontaktować się pod numerem tel. [    ] lub na adres e-mail: [   ].

2.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko, na postawie art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 88 RODO i art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.      Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres rekrutacji oraz przez 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

4.      W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a.     żądania dostępu do swoich danych osobowych,

b.     żądania sprostowania swoich danych osobowych,

c.     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

d.     wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych,

e.     do cofnięcia udzielonej zgody - w zakresie jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na jej podstawie - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f.       wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

2.      Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

3.      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

4.      Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, to jest  agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie rekrutacji, organizacji szkoleń, konferencji, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotowi prowadzącemu księgowość czy świadczącym usługi kurierskie.

5.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.