Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Polityka ZSZ

Wizja firmy

Uzyskanie pozycji lidera na rynku usług eksploatacyjnych w branży gazowniczej, rozwój usług wykonawczych oraz zapewnienie sprawnego i skutecznego realizowania działań na wypadek awarii.

Misja firmy

Spełnienie oczekiwań naszych Klientów oraz duża skuteczność działania i najwyższa jakość oferowanych usług.

Polityka firmy TESGAS S.A. realizowana w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania wynika ze strategii rozwoju Spółki, której nadrzędnym celem jest pełna satysfakcja Klientów i Pracowników.

Realizując Politykę, prowadzimy czynności zmierzające do zachowania najwyższej jakości  wyrobów i usług z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo pracy.

Stawiane sobie zadania skutecznie realizujemy poprzez:

  • Wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku naturalnemu oraz środowisku pracy.
  • Określenie, wdrożenie, monitorowanie oraz optymalizację wszystkich zidentyfikowanych w Spółce procesów.
  • Spełnienie wymagań oraz ciągłe doskonalenie skuteczności Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP oraz Spawalniczego Systemu Jakości.
  • Spełnianie wymogów przepisów prawa w zakresie jakości, ochrony środowiska i zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy,spawalnictwa oraz  pozostałych przepisów prawa regulujących działalność spółki i innych mających zastosowanie wymagań.
  • Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
  • Minimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowisko poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zmniejszanie ilości odpadów i zużycia zasobów naturalnych. 
  • Kreowanie zachowań proekologicznych celem minimalizacji ingerencji w napotykany ekosystem z uwzględnieniem jego maksymalnej ochrony.
  • Bezpieczeństwo pracy osiągane poprzez szkolenia personelu własnego oraz dostawców realizujących wspólnie procesy, tak aby w miejscu pracy przebywał wyłącznie wykwalifikowany  personel.
  • Pozytywne relacje potwierdzające wiarygodność spółki w stosunku do Klienta.
  • Podnoszenie kwalifikacji Pracowników oraz poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

Gwarancją spełnienia przyjętej polityki jest wdrożony i doskonalony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001: 2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001: 2004, PN-EN ISO 3834-2:2007 oraz z wymaganiami Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23/WE.

Zarząd Spółki zapewnia, że Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest publicznie dostępna, a jej cele są zrozumiałe, wprowadzone i utrzymane we wszystkich komórkach organizacyjnych firmy.

 

POLITYKA ZSZ