Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Polityka ZSZ

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

 

 

Spółka TESGAS zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego, projektowaniem, budową, remontami oraz eksploatacją wszelkich obiektów infrastruktury gazowniczej, a także dystrybucją środka nawaniającego gaz THT.

 

Wizją firmy jest maksymalne wykorzystanie potencjału Spółki w celu jej ciągłego rozwoju, poprzez zwiększenie zakresu działalności, oraz zapewnienie sprawnego i skutecznego realizowania zadań na innych rynkach zbytu.

 

Nadrzędnym celem oraz warunkiem naszej działalności jest zrozumienie potrzeb naszych Klientów oraz innych stron zainteresowanych, duża skuteczność działania oraz zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.

 

 

Stawiane sobie cele skutecznie realizujemy poprzez:

·          wdrażanie i korzystanie z nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku naturalnemu oraz  środowisku pracy;

·          spełnienie wymagań oraz ciągłe doskonalenie wdrożonych Systemów Zarządzania,

·          zidentyfikowanie i spełnienie oczekiwań naszych Klientów oraz innych stron zainteresowanych,

·          określenie, wdrożenie, monitorowanie oraz optymalizację wszystkich zidentyfikowanych w Spółce procesów;

·          spełnianie wymogów przepisów prawa w zakresie jakości, ochrony środowiska i zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, a także bezpieczeństwa i higieny pracy, spawalnictwa oraz pozostałych przepisów prawa regulujących działalność Spółki;

·          zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,

·          minimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowisko poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zmniejszanie ilości odpadów i zużycia zasobów,

·          kreowanie zachowań proekologicznych celem minimalizacji ingerencji w napotykany ekosystem z uwzględnieniem jego maksymalnej ochrony,

·          bezpieczeństwo pracy osiągane poprzez szkolenia personelu własnego oraz dostawców realizujących wspólnie procesy, tak aby w miejscu pracy przebywały wyłącznie wykwalifikowane osoby;

·          pozytywne relacje potwierdzające wiarygodność Spółki w stosunku do Klienta,

·          podnoszenie kwalifikacji Pracowników oraz poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

 

Gwarancją spełnienia przyjętej polityki jest wdrożony i doskonalony Zintegrowany System Zarządzania  zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018,

PN-EN ISO 3834-2:2007

 

 

Zarząd Spółki zapewnia, że Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest publicznie dostępna, a jej  cele są zrozumiałe, wprowadzone i utrzymane we wszystkich komórkach organizacyjnych firmy.

 

 

 

      Włodzimierz Kocik


     Prezes Zarządu


     Dąbrowa, maj 2020   

 

 

Polityka ZSZ