Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju TESGAS S.A.  oparta jest o dwa prowadzone dotychczas obszary działalności, czyli eksploatację oraz wykonawstwo obiektów gazowniczych. Wobec relatywnie stabilnego popytu na obsługę i eksploatację obiektów gazowniczych głównym motorem wzrostu wartości TESGAS będzie rynek usług wykonawczych. Zarząd Spółki po wnikliwej analizie szans, które otworzyły się na tym rynku dla fimry dzięki budowanemu przez wiele lat wizerunkowi niezawodnego i profesjonalnego partnera, jak również ze względu na bliską współpracę z największymi podmiotami na polskim rynku gazowniczym, zamierza w dalszym stopniu rozwijać działalność wykonawczą.

TESGAS S.A.  zakłada, iż dalszy rozwój będzie następował poprzez pozyskiwanie i realizacje kontraktów o coraz wyższej wartości jednostkowej (rozwój organiczny) oraz poprzez przejmowanie podmiotów działających w branży wykonawczej, które będą uzupełniały dotychczasowe kompetencje firmy w obszarze wykonawstwa (rozwój poprzez przejęcia).

Głównym czynnikiem wzrostu przychodów z działalności eksploatacyjnej będzie rozbudowa infrastruktury gazowniczej w północno-zachodniej Polsce oraz możliwe przejęcia podmiotów działających na rynku eksploatacyjnym i w konsekwencji rozwój geograficzny działalności.