Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Zarząd

                Włodzimierz Kocik - Prezes Zarządu

Posiada ponad szesnastoletnie doświadczenie w sektorze gazownictwa. Od 1994 roku pracował w spółce PIECOBIOGAZ, początkowo na stanowisku kierownika działu handlowego, później dyrektora ds. handlowych. W latach 1998-2004 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu w spółce GAZTECH LOGISTIC Sp. z o.o., po zmianie nazwy ATG Sp. z o.o. Od 2004 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki TESGAS.

Włodzimierz Kocik posiada wykształcenie średnie techniczne, ukończył Technikum Mechaniczne
w Poznaniu, specjalność technolog maszyn.
 

 

 

 

 Marcin Szrejter - Wiceprezes Zarządu

                                                                     

 

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny).

Ukończył liczne kursy z zakresu rachunkowości i finansów

Posiada uprawnienie nr 1215/2003 do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane przez Ministra Finansów w 2003 roku.

Pracę zawodową podjął w 1998 roku na stanowisku księgowego. W latach 2002-2005 pracował na stanowisku głównego księgowego.

W latach 2005-2007 zatrudniony w TESGAS Sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta) na stanowisku kierownika Sekcji Księgowości, następnie na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych – Głównego Księgowego.

Z Grupą TESGAS związany jest od 2005 roku. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu TESGAS S.A.

Od 04.04.2014 do chwili obecnej w Spółce piTERN Sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej TESGAS pełni funkcję Członka Zarządu.

 

   


 

Procentowy udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie Spółki TESGAS S.A.

Wyszczególnienie

2016 2015 2014 2013

Mężczyźni

66,7% 66,7% 66,7% 66,7%

Kobiety

33,3% 33,3% 33,3% 33,3%