Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Rynki działalności

 

TESGAS prowadzi działalność na rynku specjalistycznych usług w zakresie eksploatacji i wykonawstwa obiektów gazowych.

Odbiorcami usług TESGAS w obszarze eksploatacji są podmioty będące właścicielami sieci przesyłowych gazu, czyli m.in.: OGP Gaz-System, spółki dystrybucyjne należące do Grupy Kapitałowej PGNiG oraz EuRoPol GAZ, natomiast w zakresie wykonawstwa klientami są lub mogą być zarówno sami właściciele sieci gazowych w przypadku drobniejszych inwestycji, jak np. budowa stacji redukcyjno-pomiarowej, jak i konsorcja budowlane będące głównymi wykonawcami dużych inwestycji w zakresie gazownictwa, jak np. budowa kopalni gazu, magazynów gazu, gazociągów czy terminalu LNG.