Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Rada nadzorcza

Piotr Stobiecki- Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Tomasz Skoczyński- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Elżbieta Kocik- Sekretarz Rady Nadzorczej,

Łukasz Kalupa - Członek Rady Nadzorczej,

Mariusz Mirek- Członek Rady Nadzorczej

 

 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. za 2020r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. za 2019r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. za 2018r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. za 2017r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. za 2016r. 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. za 2015r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. za 2014r. 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. za 2013r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. za 2012r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. za 2011r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. za 2010r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. za 2009r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. za 2008r.

 

 

 

 

 


 

Procentowy udział kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej Spółki

TESGAS S.A.

 

Wyszczególnienie

2016 2015 2014 2013

od dnia

29-06-2012

od dnia

14-06-2012

Mężczyźni

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

100,0%

80,0%

Kobiety

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0%

20,0%