Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Wiadomości

Certyfikat

2004-12-09

Certyfikat potwierdzający wdrożenie oraz stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001 wydany przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Jakości UDT-CERT

Lista wiadomości