Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Wiadomości

Certyfikat

2005-01-02

Certyfikat potwierdzający stosowanie systemu jakości zgodnego z wymaganiami określonymi w module H Dyrektywy 97/23/WE wydany przez Jednostkę Notyfikowaną Urzędu Dozoru Technicznego

Lista wiadomości