Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Wiadomości

Przekroczenie przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. progu 5 % na WZA.

2011-02-25

Lista wiadomości