Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Wiadomości

Świadectwo Kwalifikacyjne

2004-11-28

Świadectwo Kwalifikacyjne kwalifikujące firmę TESGAS S.A. do I Grupy Zakładów Małych zgodnie z normą PN-M-69009 wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Lista wiadomości