Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Wiadomości

TESGAS S.A.

2008-01-11

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dotychczasowa forma prawna Spółki uległa zmianie ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością TESGAS sp. z o. o. w Spółkę Akcyjną TESGAS S.A. Powyżej wskazane przekształcenie zostało dokonane na podstawie przepisów Działu III, Rozdział I-IV Kodeksu spółek handlowych (Ksh), w tym w szczególności na podstawie art. 551 i następnych Ksh. Przekształcona Spółka wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000296689.

Lista wiadomości