Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Wiadomości

Uprawnienia

2002-12-21


Firma otrzymuje uprawnienia UDT do modernizacji:

  • RP rurociągów przesyłowych
  • RT rurociągów technologicznych

 

oraz do wytwarzania:

  • ZS –stałych zbiorników ciśnieniowych
  • RP –rurociągów przesyłowych
  • RT – rurociągów technologicznych

Lista wiadomości