Kalendarz inwestora

 

Planowane daty publikacji najważniejszych informacji w 2023r.: 

Raport okresowy

Data publikacji

Okres zamknięty

Jednostkowy raport roczny TESGAS S.A. za rok obrotowy 2023

16.04.2024

18.03.2024 – 16.04.2024

Skonsolidowany raport roczny GK TESGAS za rok obrotowy 2023

16.04.2024

18.03.2024 – 16.04.2024

Skonsolidowany raport kwartalny GK TESGAS za I kwartał 2024

24.05.2024

25.04.2024 – 24.05.2024

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2024

30.08.2024

01.08.2024 – 30.08.2024

Skonsolidowany raport kwartalny GK TESGAS za III kwartał 2024

15.11.2024

17.10.2024 - 15.11.2024