Kalendarz inwestora

 

Planowane daty publikacji najważniejszych informacji:

Raport roczny:

- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2020 - 7 kwietnia 2021r.

- Jednostkowy raport roczny TESGAS S.A. za rok obrotowy 2020 - 7 kwietnia 2021r.

Raporty kwartalne:

- Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2021r. - 14 maja 2021r.

- Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2021r. - 19 listopada 2021r.

Raporty półroczne:

- Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej TESGAS za I półrocze roku obrotowego 2021 - 

31 sierpnia 2021r.

 

Terminy okresów zamkniętych w 2020r.: 

Raport okresowy

Data publikacji

Okres zamknięty

Jednostkowy raport roczny TESGAS S.A. za rok obrotowy 2020

07.04.2021

25.02.2021 – 26.03.2021

Skonsolidowany raport roczny GK TESGAS za rok obrotowy 2020

07.04.2021

25.02.2021 – 26.03.2021

Skonsolidowany raport kwartalny GK TESGAS za I kwartał 2021

14.05.2021

15.04.2021 – 14.05.2021

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2021

13.08.2021

15.07.2021 – 13.08.2021

Skonsolidowany raport kwartalny GK TESGAS za III kwartał 2021

19.11.2021

21.10.2021 - 20.11.2021