Kalendarz inwestora

Planowane daty publikacji najważniejszych informacji:

 

Raport roczny:

- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2017 - 23 marca 2018r.

- Jednostkowy raport roczny TESGAS S.A. za rok obrotowy 2017 - 23 marca 2018r.

 

Raporty kwartalne:

- Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2018r. - 18 maja 2018r.

- Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2018r. - 16 listopada 2018r.

 

Raporty półroczne:

- Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej TESGAS za I półrocze roku obrotowego 2018 - 

31 sierpnia 2018r.

 

 

Terminy okresów zamkniętych w 2018r.:

Termin

Wydarzenie

21.02.2018r. – 23.03.2018r.

Okres zamknięty przed publikacją Jednostkowego raportu rocznego TESGAS S.A. za rok obrotowy 2017 i Skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2017.

18.04.2018r. – 18.05.2018r.

Okres zamknięty przed publikacją Skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2018 r.

01.08.2018r. – 31.08.2018r.

Okres zamknięty przed publikacją Skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2018.

17.10.2018r. – 16.11.2018r.

Okres zamknięty przed publikacją Skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2018 r.