Kalendarz inwestora

Planowane daty publikacji najważniejszych informacji:

 

Raport roczny:

- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2016 - 24 marca 2017r.

- Jednostkowy raport roczny TESGAS S.A. za rok obrotowy 2016 - 24 marca 2017r.

 

Raporty kwartalne:

- Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2017r. - 24 maja 2017r.

- Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2016r. - 17 listopada 2017r.

 

Raporty półroczne:

- Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej TESGAS za I półrocze roku obrotowego 2017 - 

31 sierpnia 2017r.