Kalendarz inwestora

Planowane daty publikacji najważniejszych informacji:

Raport roczny:

- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2018 - 22 marca 2019r.

- Jednostkowy raport roczny TESGAS S.A. za rok obrotowy 2018 - 22 marca 2019r.

Raporty kwartalne:

- Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2019r. - 17 maja 2019r.

- Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2019r. - 15 listopada 2019r.

Raporty półroczne:

- Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej TESGAS za I półrocze roku obrotowego 2019 - 

30 sierpnia 2019r.

 

 

Terminy okresów zamkniętych w 2019r.: 

Terminy Wydarzenie
20.02.2019 - 22.03.2019 Okres zamknięty przed publikacją Jednostkowego raportu rocznego TESGAS S.A. za rok obrotowy 2018 i Skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2018.
17.04.2019 - 18.05.2019 Okres zamknięty przed publikacją Skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2019
31.07.2019 - 30.08.2019 Okres zamknięty przed publikacją Skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2019
16.10.2019 15.11.2019 Okres zamknięty przed publikacją Skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2019