Kalendarz inwestora

 

Planowane daty publikacji najważniejszych informacji:

Raport roczny:

- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2021 - 25 marca 2022r.

- Jednostkowy raport roczny TESGAS S.A. za rok obrotowy 2021 - 25 marca 2022r.

Raporty kwartalne:

- Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2022r. - 13 maja 2022r.

- Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2022r. - 10 listopada 2022r.

Raporty półroczne:

- Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej TESGAS za I półrocze roku obrotowego 2022 -  12 sierpnia 2022r.

 

Terminy okresów zamkniętych w 2022r.: 

Raport okresowy

Data publikacji

Okres zamknięty

Jednostkowy raport roczny TESGAS S.A. za rok obrotowy 2021

25.03.2022

22.02.2022 – 25.03.2022

Skonsolidowany raport roczny GK TESGAS za rok obrotowy 2021

25.03.2022

22.02.2022 – 25.03.2022

Skonsolidowany raport kwartalny GK TESGAS za I kwartał 2022

13.05.2022

14.04.2022 – 13.05.2022

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2022

12.08.2022

14.07.2022 – 12.08.2022

Skonsolidowany raport kwartalny GK TESGAS za III kwartał 2022

10.11.2022

12.10.2022 - 10.11.2022