Kalendarz inwestora

 

Planowane daty publikacji najważniejszych informacji w 2023r.: 

Raport okresowy

Data publikacji

Okres zamknięty

Jednostkowy raport roczny TESGAS S.A. za rok obrotowy 2022

28.04.2023

30.03.2023 – 28.04.2023

Skonsolidowany raport roczny GK TESGAS za rok obrotowy 2022

28.04.2023

30.03.2023 – 28.04.2023

Skonsolidowany raport kwartalny GK TESGAS za I kwartał 2023

26.05.2023

27.04.2023 – 26.05.2023

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2023

31.08.2023

02.08.2023 – 31.08.2023

Skonsolidowany raport kwartalny GK TESGAS za III kwartał 2023

10.11.2023

12.10.2023 - 10.11.2023