Raporty okresowe

Maj 2024

Kwiecień 2024

Listopad 2023

Sierpień 2023

Maj 2023

Kwiecień 2023

Listopad 2022

Sierpień 2022

Maj 2022

Marzec 2022

Listopad 2021

Sierpień 2021

Maj 2021

Kwiecień 2021

Listopad 2020

Sierpień 2020

Maj 2020

Marzec 2020

Listopad 2019

Sierpień 2019

Maj 2019

Marzec 2019

Listopad 2018

Sierpień 2018

Maj 2018

Marzec 2018

Listopad 2017

Sierpień 2017

Maj 2017

Marzec 2017

Listopad 2016

Sierpień 2016

Maj 2016

Marzec 2016

Listopad 2015

Sierpień 2015

Maj 2015

Marzec 2015

Listopad 2014

Wrzesień 2014

Maj 2014

Marzec 2014

Listopad 2013

Sierpień 2013

Maj 2013

Marzec 2013

Listopad 2012

Sierpień 2012

Maj 2012

Marzec 2012

Listopad 2011

Sierpień 2011

Maj 2011

Marzec 2011

Listopad 2010

Sierpień 2010

Maj 2010

  • 22/2010 Raport roczny za 2009 rok

    2010-05-14

    W imieniu Zarządu Spółki TESGAS S.A. mam przyjemność zaprezentować Państwu raport okresowy podsumowujący rok 2009, dotyczący sprawozdania finansowego TESGAS S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wraz z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki we wskazanym okresie.

  • 21/2010 Raport kwartalny za I kwartał 2010r.

    2010-05-12

    W imieniu Zarządu Spółki mam przyjemność zaprezentować Państwu raport kwartalny z działalności TESGAS S.A., zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe TESGAS S.A. za I kwartał 2010 roku wraz z danymi porównywalnymi za I kwartał 2009 roku. Pierwszy raz w historii Spółki prezentowane dane zostały sporządzone w układzie zgodnym z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, co wynika z uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie w związku z planowaną zmianą rynku notowań akcji Spółki.

Luty 2010

Listopad 2009

Wrzesień 2009

Sierpień 2009