Walne zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2023.

1.Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS S.A.

2.Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3.Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na ZWZ 2023

4.jsf_tesgas_2022-12-31_pl

5.JSF_TESGAS_2022-12-31_pl.xhtml

6.tesgas_sprawozdanie_z_badania_2022_b-think

7.tesgas_sprawozdanie_z_badania_2022_b-think.xhtml.xades

8.tesgas_2022-12-31_pl.zip

9.tesgas_2022-12-31_pl.zip.xades

10.gk_tesgas_sprawozdanie_z_badania_2022_b-think.xhtml

11.GK_TESGAS_sprawozdanie_z_badania_2022_B-think.xhtml.xades

12.sz_tesgas_2022-12-31_pl.xhtml

13.sz_tesgas_2022-12-31_pl.xhtml.xades

14.sprawozdanie_z_dzialalnosci_rady_nadzorczej_tesgas_sa_za_2022r.

15.sprawozdanie_rady_nadzorczej_tesgas_sa_o_wynagrodzeniach_czlonkow_zarzadu_i_rady_nadzorczej_za_rok_2022

16.raport_audytora_dot._sprawozdania_z_wynagrodzeń

17.informacja_o_ogolnej_liczbie_2023

18. 11/2023 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022 do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia(20-06-2023 g.15:57)

19.Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2022.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 22.06.2022r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 lipca 2021.

 Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 14.07.2021r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 lipca 2020.

 Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 21.07.2020r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2019.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 26.06.2019r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2018.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 26.06.2018r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 29.06.2017r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2016.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 31.05.2016r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2015.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 22.06.2015r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 czerwca 2014.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 10.06.2014r. 

  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2013.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 24.06.2013r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2012.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 29.06.2012r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2011.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 20.06.2011r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2010.

Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 11 czerwca 2010 roku.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w  dniu 18  stycznia 2010.

Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.01.2010r.