Walne zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2018.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ TESGAS SA

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS w 2017 roku

Sprawozdanie finansowe TESGAS S.A. za rok 2017

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe GK TESGAS za rok 2017

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 26.06.2018r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 29.06.2017r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2016.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 31.05.2016r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2015.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 22.06.2015r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 czerwca 2014.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 10.06.2014r. 

  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2013.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 24.06.2013r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2012.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 29.06.2012r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2011.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 20.06.2011r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2010.

Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 11 czerwca 2010 roku.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w  dniu 18  stycznia 2010.

Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.01.2010r.