Raporty bieżące

1/2009 Przystąpienie do systemu.

2009-07-01

 

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie informuje, iż w dniu 1 lipca 2009 roku Giełda Papierów Wartościowych S.A. przydzieliła TESGAS S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym od dnia 3 lipca 2009 roku TESGAS S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.
 

Podstawa prawna: Załącznik do Uchwały Nr 581/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z dnia 7 sierpnia 2007 roku „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych na rynku NewConnect.