Raporty bieżące

2/2009 Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela

2009-07-06

Zarząd TESGAS S.A. informuje iż w dniu 6 lipca 2009 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 292/2009 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 1.300.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki TESGAS S.A. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii B i D następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki TESGAS S.A. w wyniku emisji akcji serii D.