Raporty bieżące

25/2009 Podpisanie umowy istotnej.

2009-10-09

Zarząd Spółki TESGAS S.A.(Emitent) informuje, że w dniu 09 października 2009 r. podpisał umowę z Gminą Gniezno (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest budowa na terenie Gminy Gniezno, w miejscowościach Goślinowo, Winiary, Łabiszynek sieci gazowej wraz z przyłączami gazowymi.

Pełna wersja raportu