Raporty bieżące

26/2009 Podpisanie umowy istotnej.

2009-10-20

Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 października 2009 r. podpisał umowę o ustanowieniu kaucji z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Bank).

Pełna wersja raportu