Raporty bieżące

27/2009 Podpisanie umowy istotnej.

2009-10-27

Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 26 października 2009 r. Emitent (Wykonawca), podpisał trzy umowy z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający), których przedmiotem jest wymiana 17.700 sztuk gazomierzy u odbiorców gazu z grup taryfowych od W1 do W4, zlokalizowanych na terytorium RDG Poznań Południe i RDG Poznań Północ tj. lewobrzeżna część miasta Poznania, w której w 2008 roku dokonano zamiany grupy gazu z LS na E.

Pełny raport: Podpisanie umowy istotnej.