Raporty bieżące

28/2009 Podpisanie umowy istotnej.

2009-10-30

 

Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż w dniu 29 października 2009 roku zawarł umowę z Zarządem Wojewodztwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie projektu   "Wdrożenie innowacyjnych technologii oraz nowych usług poprzez zakup chromatografów wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem w TESGAS S.A.". Łączna wartość projektu wynosi 219.600,00 zł, z czego całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 180.000 zł.  

Podpisanie umowy istotnej.