Raporty bieżące

29/2009 Podpisanie umowy istotnej.

2009-11-03

 Podpisanie umowy istotnej.

Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 02 listopada 2009 r. Emitent, podpisał umowę z Wielkopolską Społką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający), której przedmiotem jest "Usunięcie nieszczelności na sieciach gazowych wysokiego ciśnienia". Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie łączne wynagrodzenie w wysokości 1.087.000,00 zł netto.