Raporty bieżące

5/2009 Informacja o terminie publikacji danych finansowych za I półrocze 2009 roku.

2009-08-03

 

Zarząd TESGAS S.A. informuje, że zgodnie z § 6 pkt. 7 Informacji Bieżących i Okresowych w Alternatywnym Systemie Obrotu raport za 1 półrocze 2009 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 4 sierpnia 2009 roku. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż ze względu na prowadzony obecnie przez Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. jednostkowy przegląd śródroczny sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2009 do 30 czerwca 2009 dane ostateczne wraz z raportem z przeglądu zostaną przekazane do publicznej wiadomości do dnia 14 września 2009 roku. Podstawa Prawna § 3 ust 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.