Raporty bieżące ESPI

1/2009 Przystąpienie do systemu ESPI

2009-07-21

Zarząd TESGAS S.A. (Spółka)  informuje, iż w dniu 20 lipca 2009 roku Spółka uzyskała dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym, od dnia 21 lipca 2009 roku TESGAS S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI.