Raporty bieżące ESPI

10/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 26.06.2018 r. (29-06-2018 g.15:07)

2018-06-29

10/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 26.06.2018 r. (29-06-2018 g.15:07)