Raporty bieżące ESPI

12/2009 Podpisanie umowy znaczącej.

2009-10-24

Zarząd TESGAS S.A. (Emitent), informuje że w okresie od 20 lipca 2009 roku, do 23 października 2009 roku, zawarł z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Spółka z grupy PGNiG) zwaną dalej Zamawiającym, umów na łączną wartość 4.181.164,89 zł netto.

Pełna treść raportu.