Raporty bieżące ESPI

13/2009 Podpisanie umowy znaczącej.

2009-10-24

Zarząd TESGAS S.A. (Emitent), informuje że w okresie od 20 lipca 2009 roku, do 23 października 2009 roku, zawarł z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-  System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na łączną wartość 4.009.400,05 zł netto.

Pełna treść raportu