Raporty bieżące ESPI

13/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczy głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TESGAS S.A.

2010-06-12

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Akcjonariuszy TESGAS S.A.