Raporty bieżące ESPI

14/2009 Podpisanie umowy znaczącej.

2009-10-30

Podpisanie umowy znaczącej.

 Zarząd TESGAS S.A. (Emitent), informuje że w okresie od 24 października 2009 roku, do 30 października 2009 roku, zawarł z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.(Inwestor) oraz ze spółką zależną od Inwestora, umowy o łącznej wartości 3.241.900,00 zł netto.