Raporty bieżące ESPI

14/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 14.07.2021 r. (14-07-2021 g.18:14)

2021-07-14

14/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 14.07.2021 r. (14-07-2021 g.18:14)