Raporty bieżące ESPI

14/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 29.06.2023 r. (03-07-2023 g.09:09)

2023-07-03

14/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 29.06.2023 r. (03-07-2023 g.09:09)