Raporty bieżące ESPI

15/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 29.06.2017r. (30-06-2017 g.14:02)

2017-06-30

15/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 29.06.2017 r. (30-06-2017 g.14:02)