Raporty bieżące ESPI

15/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 26.06.2019 r. (27-06-2019 g.11:09)

2019-06-27

15/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 26.06.2019 r. (27-06-2019 g.11:09)