Raporty bieżące ESPI

15/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 22.06.2022 r. (23-06-2022 g.15:05)

2022-06-23

15/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 22.06.2022 r. (23-06-2022 g.15:05)