Raporty bieżące ESPI

16/2012 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2012 roku oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 roku

2012-07-09

Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2012 roku oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 roku