Raporty bieżące ESPI

16/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2015 roku oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 roku

2015-06-22

16/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2015 roku oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 roku