Raporty bieżące ESPI

17/2010 Zawiadomienie pani Marzenny Kocik - Członka Zarządu TESGAS S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2010-07-02

Zawiadomienie pani Marzenny Kocik - Członka Zarządu TESGAS S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.