Raporty bieżące ESPI

17/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2014 roku oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 roku

2014-06-10

17/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2014 roku oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 roku