Raporty bieżące ESPI

19/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 roku oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

2016-07-01

19/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 roku oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 roku