Raporty bieżące ESPI

22/2010 Dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii B, D i E oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki TESGAS S.A.

2010-07-19

Dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii B, D i E oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki TESGAS S.A.